α-Brom-2-chlor-5-nitrotoluol

Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)

BIOT5G-471S.10EA 1130 EUR
BIOT5G-471S.10 BIOT5G-471S.500 BIOT5G-471S.1 BIOT5G-471S.5
α-Brom-2-chlor-5-nitrotoluol
α-Brom-2-chlor-5-nitrotoluol
Formel: C₇H₅BrClNO₂
CAS-Nummer: 52427-01-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR