α-Terpinen ≥90%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: p-Mentha-1,3-dien

J62871.AEEA 25.9 EUR
J62871.AE J62871.AP
α-Terpinen ≥90%
α-Terpinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 173…175 °C
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,837
Flammpunkt: 50 °C (122 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR